CFL-650

Jak często należy stosować smar do bloku zaparzającego?

Smar konserwujący do ekspresu ciśnieniowego należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta danego modelu i marki ekspresu. Jeśli brak takiej informacji w instrukcji obsługi przyjmuje się, że należy konserwować blok zaparzający nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Dzięki temu możemy uchronić ekspres przed kosztowną naprawą i wizytą w serwisie.