FFL-110B

Jak wymienieć filtr FilterLogic FFL-110B

Zacznijmy od tego, że filtr powinien być wymieniany co 6 miesięcy lub po przefiltrowaniu 2893 litrów wody.

1. Usuwanie starego filtra: Przekręć pokrywę filtra o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Delikatnie pociągnij pokrywę aby wyciągnąć stary wkład. Przed wyrzuceniem starego wkładu zdejmij z niego pokrywkę.

2. Instalowanie nowego wkładu: Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań i przymocuj pokrywkę filtra. Włóż wkład do gniazda i przekręć pokrywę o 180 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby ją zablokować.

3. Płukanie nowego wkładu: Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 60 sekundy, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).

Jak długo mogę przechowywać filtr FilterLogic FFL-110B

Filtry wody FilterLogic FFL-110B nie mają daty ważności i w domowych warunkach mogą być przechowywane nawet kilka lat.

Do jakich lodówek pasuje filtr FilterLogic FFL-110B

Filtr do lodówek FilterLogic FFL-110B pasuje do lodówek marki Bosch i Siemens, w których zastosowano filtr UltraClarity 644845 / 740560.